Program

Program MDG Skien og Porsgrunn 2019-2023

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt.

Gjennom vår politikk vil De Grønne verne om verdiene livskvalitet, nyskaping og fellesskap.

Dette er programmet til Skien MDG for perioden 2019 – 2023. Programmet er utarbeidet sammen med Porsgrunn MDG og beskriver tiltak som vi finner ekstra viktige for å omstille oss til et bærekraftig samfunn.

Vi viser også til det nasjonale prinsipp- og arbeidsprogrammet for utfyllende beskrivelse av MDGs politikk, samt MDGs fylkesprogram for Telemark.

Program Porsgrunn og Skien 2019 – 2023 (bokmål) (PDF)

Program Vestfold og Telemark 2019 – 2023 (bokmål) (PDF)

Program Vestfold og Telemark 2019 – 2023 (nynorsk) (PDF)