Fotocredit: Gunnstein Lye, CC BY-NC-SA 2.0

Verdens sykkeldag

I dag 3. juni er verdens sykkeldag. Gratulerer, alle som liker å bevege seg på to hjul med egne krefter! Sykling gir god helse og trivsel, tar liten plass i byene, utgjør liten ulykkesfare for mennesker rundt deg, lager ikke svevestøv, og gjør knapt noen skade på klima og miljø.

3. juni 2020

FN ser på om sykkelen kan være med på å drive fram «grønn gjenopprettelse» når verden begynner å åpne seg igjen etter COVID-19. Kan vi få til en ny normal, framfor å gå tilbake til business as usual? Mange byfolk har opplevd uvanlig klar, ren luft, og få biler på veiene. Lavere støynivå har gjort det lettere å høre fuglesang.

Vi i MDG elsker kollektivtrafikk! Men under en epidemi hvor vi prøver å holde avstand til hverandre, er det ikke så bra å stå tettpakket i bussen. Da er sykkelen en bedre løsning i byene enn bilen, for alle som har helse til det. Så blir det bedre plass på bussen for dem som ikke har noe annet valg.

Syklistenes Landsforening står bak oppropet «Det store gå- og sykkelløftet», om økt satsing og investering i tilrettelegging for sykkel og gange – for mer hverdags- og fritidssykling for mennesker i alle aldre. Slik beskriver de det:

Målet er å sikre bærekraftig, helsefremmende og smittefri persontransport i tiden framover, når mange nå skal vende tilbake til sin ordinære arbeidsplass. Dette vil også skape større, varige endringer i våre transportvaner – som vil bidra til bedre helse, bedre miljø, bedre trafikkavvikling, tryggere og mer tilgjengelige byrom.

Oppropet er fulgt opp med sju forslag til strakstiltak for økt sykling og gange. Dette på oppfordring fra samferdselsminister Knut Arild Hareide, etter at han fikk overlevert oppropet 20. mai. Blant disse tiltakene er «pop-up»-sykkelveier langs hovedsykkelveinett, lavere hastighet for motorkjøretøy og fysisk adskillelse av etablerte sykkelfelt.

De oppfordrer alle om å slutte seg til oppropet, for å styrke budskapet. Det kan du gjøre her.

God sykkeldag! 🚲💚