Fotocredit: Gunnstein Lye, CC BY-NC-SA 2.0

Verdens miljødag

Verdens miljødag blir markert 5. juni, hvert år siden 1972. Gratulerer med dagen!

5. juni 2020

FN etablerte dagen for å øke folks bevissthet omkring miljøspørsmål, og behovet for en slik dag har ikke blitt mindre siden da. Tema for årets miljødag er «Time for Nature» med fokus på naturmangfold. Hashtag #ForNature. FN sier:

Mennesker er avhengig av et bærekraftig naturmangfold for å kunne overleve på jorden. Livsviktig luft, vann og mat kommer som et resultat av naturmangfoldet i jordens biosfære.

Hver gang en art dør ut som følge av menneskelig aktivitet gambler vi med økosystemene våre. Ingen vet med sikkerhet hvor mange arter verden tåler at blir utryddet, eller hvor mye av naturmangfoldet som kan bli forstyrret, før økosystem kollapser. Dersom en art dør ut er det ingenting som kan bli gjort for å bringe den tilbake. Og dersom et økosystem kollapser kan det være umulig å få det til å fungere igjen.

Bærekraftige og robuste økosystemer med et rikt naturmangfold bidrar med gratis «økosystemtjenester», som for eksempel hvordan trær og planter produserer luft, eller når bier og insekter pollinerer planter. Dersom vi mister naturmangfoldet vil dette hindre økosystemtjenestene som ofte blir tatt for gitt. I de fleste tilfeller ville det vært umulig for mennesker å bygge systemer som tilbyr de samme tjenestene.

Et bærekraftig naturmangfold er selve livsgrunnlaget for mennesker på jorden.

🌍 Her kan du lese mer om Verdens miljødag

🌏 Her er den offisielle siden til World Environment Day (engelsk)

🌎 Youtube, Twitter, Facebook, Instagram

 

Miljøpartiet De Grønne vil:

  • Føre en ansvarlig og radikal miljøpolitikk basert på vitenskapelig kunnskap.
  • Redusere presset på naturen og starte overgangen til en mer bærekraftig økonomi.
  • Jobbe for en mer rettferdig fordeling av naturressursene.
  • Sørge for mer vern av sårbar og skjør natur.
  • Stoppe nedbygging av matfjord
  • Beskytte og styrke bestander av truede dyrearter i Norge.
  • Sikre levedyktige bestander av norske rovdyr og rovfugl.
  • Sørge for permanent vern mot oljeaktivitet i blant annet Lofoten, Vesterålen, Senja og Barentshavet.
  • Øke innsatsen mot forsøpling i havet kraftig.
  • Stille strenge miljøkrav til oppdrettsnæringen og kreve lukkede oppdrettsanlegg.

Les mer om hva MDG mener om natur og artsmangfold