Koronavirus SARS-CoV-2
Fotocredit: NIAID - https://www.flickr.com/photos/niaid/49534865371/ - Lisens: CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Grønn politikk i koronakrisa

Vanligvis har vi medlemsmøter og styremøter på rådhuset hver mandag kl. 18. Nå møtes vi på nett.

14. mai 2020

Som medlem mottar du invitasjon til medlemsmøter, som vi for tiden holder som videokonferanse. Vi møtes foran PC eller mobil. Det er vanskelig å digitalisere en god klem, men godt humør og grønn politikk lar seg overføre over internett.

Oppdatering, juni: Vi har nå inntil videre hybridmøter, der du kan velge om du vil møte opp på rådhuset, eller delta via videokonferanse.

MDGs landsmøte i april vedtok en omfattende koronaresolusjon, det er anbefalt lesning. Det handler om å ta vare på de svakeste, sikre livsgrunnlaget og matsikkerheten, motarbeide forholdene som gjør at epidemier oppstår, bidra til nødvendig grønn omstilling, ivareta menneskerettigheter og personvern, og mye mer.