[Faglig/Politisk] Programskolen del 2: Naturmangfold

Mariken Kjøhl-Røsand, leder for Vestfold og Telemark MDG, og Ph.D.-koordinator ved Universitetet i Sørøst-Norge, snakker om naturmangfold.
Les mer om Mariken: https://vestfoldogtelemark.mdg.no/nyhet/mot-var-nye-fylkesleder/